Openingstijden: Ma - Vrij: 9:00 - 16:00
Tot 75% energiekosten besparen met LED               Zonnepanelen binnen 5 jaar terugverdiend             Garantie op zonnepanelen 12 tot 30 jaar 

De belangrijkste duurzaamheid trends van 2022

Schrijver

MVO Pro

Onderwerp MVO PRO nieuws
Gepubliceerd op

juni 21, 2021

Elk jaar zijn er weer nieuwe trends op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en het duurzaamheid. In deze blog gaan we een aantal van deze duurzaamheid trends bespreken. Het was natuurlijk een moeilijk jaar dankzij de coronacrisis. Vooral overleven was de belangrijkste zaak voor veel bedrijven. Maar nu we bijna van deze crisis af zijn is het toch ook slim om vooruit te kijken en door te gaan met ondernemen. En natuurlijk op een duurzame manier.

Om ondernemers te helpen heeft MVOPro zes trends op het gebied van duurzaamheid in 2022 onder elkaar gezet.

Circulair ondernemen

Het circulair ondernemen is een van de grootste trends op het gebied van MVO en duurzaamheid. De regering zet hier ook vol op in om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen. Bedrijven moeten in 2030 minimaal 50% minder mineralen, fossiele grondstoffen en metalen gebruiken. Hierdoor is het circulair ondernemen een van de belangrijkste trends op het gebied van duurzaamheid.

Wat betekent het nu precies?

Circulair ondernemen is een manier van ondernemen die het hergebruik van producten en grondstoffen maximaliseert en het waardeverlies ervan minimaliseert. Uiteindelijk moet het circulair ondernemen zorgen voor circulaire economie. Binnen het circulair ondernemen kan dit vereisen dat bedrijven bij het ontwerpen en bij het kiezen van materialen al moeten nadenken over het hergebruik van de gekozen producten. Misschien weer als volwaardig product, of als onderdeel van een ander product. Deze manier van ondernemen heeft minder impact op het milieu en stopt de grootschalige consumptiemaatschappij, waarbij alles wordt weggegooid.

Circulaire economie

Het circulair ondernemen moet zorgen dat we een circulaire economie krijgen. Hiervan zijn meer dan 100 verschillende definities.

Degene die wij hanteren luidt: “Een circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat”.

Voorbeeld circulair ondernemen

Een goed voorbeeld van circulair ondernemen is het bedrijf: Hydro – Pole Products. Dit bedrijf maakt, levert en installeert lichtmasten. Dit bedrijf werkt met een take-back systeem waarbij oude lichtmasten worden vernieuwd en een nieuw leven krijgen. De productiekosten van deze refurbished lichtmasten zijn lager dan van een nieuwe en de klant draagt ook bij aan de circulaire economie.

Carbon footprint, CO2-uitstoot en decarbonisatie

Eigenlijk bedoelen we niet alleen CO2, maar alle uitstoot van gassen. Er zijn verschillende soorten gassen die slecht zijn voor het milieu. Deze noemen we broeikasgassen, maar voortaan wordt er voornamelijk gefocust op CO2. Van alle broeikasgassen die de mens uitstoot, is CO2 het belangrijkst. Ruim de helft van het versterkte broeikaseffect wordt veroorzaakt door CO2.

De andere gassen die ook onder broeikasgassen vallen zijn:

Bedrijven richten zich vooral op het verminderen van CO2-uitstoot. Meestal zie je dat het in kaart brengen van de carbon footprint van het bedrijf een van de eerste stappen is wanneer ze met duurzaam ondernemen beginnen. Door een carbon footprint op te stellen leg je verspilling bloot.

Vaak is de footprint groter dan gedacht en vanuit daar zie je bedrijven bewegen naar besparingen, borging en certificeringen. Een handige tool voor bedrijven om hun footprint te ontdekken is de gratis CO2 calculator van Klimaatplein.

duurzaamheid trends

Klimaatneutraal

Steeds meer bedrijven proberen klimaatneutraal te worden. In 2019 hebben meer dan 500 bedrijven aangegeven in 2030 geen CO2 meer uit te stoten en compleet klimaatneutraal te zijn. Dit zijn ook Nederlandse bedrijven, zoals Dopper en Tony Chocolonely.

In 2016 heeft Nederland ingestemd met het klimaatakkoord. Het doel van dit akkoord de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius. Met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius. Om dit doel te behalen hebben de EU-lidstaten met elkaar afgesproken dat de EU in 2030 minimaal 40% minder broeikasgassen moet uitstoten in vergelijking tot 1990.

Nederland heeft dit zelfs verhoogt naar 49% minder uitstoot. Daarnaast wil Nederland, als andere landen meedoen, de Europese doelstelling verhogen naar 55% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030.

Uiteindelijk moet in 2050, 95% minder CO2 worden uitgestoten ten opzichte van 1990. De EU streeft er naar om in 2050 in zijn geheel klimaatneutraal te zijn. Dit betekent een economie die geen broeikasgassen uitstoot.

Waarom klimaatneutraal?

Voor bedrijven is het verstandig om na te denken over de toekomst. Hierbij komt ook de term klimaatneutraal kijken. Vooral met verwachte wet- en regelgeving op het gebied van CO2 en duurzaamheid in het achterhoofd. Bedrijven die al bezig zijn met dit onderwerp zullen hiervan profiteren. Duurzame initiatieven worden beloond. Hoe eerder een bedrijf klimaatneutraal is, hoe meer profijt het zal hebben van nieuwe regelingen.

Energietransitie

Energie en CO2 zijn sterk met elkaar verbonden. Het energieverbruik levert vaak het hoogste aandeel CO2-uitstoot. Toch is het belangrijk de energietransitie te noemen. Het is een van de grootste uitdagingen die wij als maatschappij kennen, aangezien we nog steeds afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.

Voortaan zijn er verschillende andere manieren op het gebied van energie opwekken. Denk aan zonnepanelen en windturbines. Deze zijn niet meer uit onze samenleving weg te denken. Al is het verstandig om bij de aanleg van bijvoorbeeld een windturbinepark een milieueffectrapportage te laten opstellen. Milieueffectrapportage laten opstellen? Hiervoor zijn gespecialiseerde bedrijven.

Daarnaast worden elektrische voertuigen ook steeds populairder. Hierdoor zal de vraag naar fossiele brandstoffen afnemen. Een belangrijke stap in de energietransitie.

duurzaamheid trends

Think global, act local

Een andere belangrijke trend in MVO is think global, act local. Het bewust maken van mensen om een gezonder milieu te realiseren, begint bij je eigen omgeving. Hiermee overtuig je meer mensen uit de buurt om bij te dragen aan een beter milieu. Voortaan is de term voor veel milieuactivisten veranderend in act globally, act locally vanwege de groeiende bezorgdheid voor de planeet. Hierdoor is er behoefte aan activisme overal ter wereld.

Voortaan duiken overal initiatieven op die met elkaar gemeen hebben dat zij een oplossing zoeken voor vraagstukken die grote bedrijven en overheden laten liggen. Het zijn vaak coöperaties die op kleine schaal mensen verbinden die samen maatschappelijke problemen oplossen. Dit komt voort uit het gedachtegoed think global, act local.

Gezondheid, veiligheid en vitaliteit

Deze termen spelen ook een rol bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. De link tussen deze termen en MVO wordt vaak niet gelegd, maar het is toch heel logisch. Organisaties zien de mens als middel tot het doel, maar vervolgens verwachten we wel dat de mens zich verbind met de organisatie. Dat klopt niet. De mens is een belangrijk onderdeel van de toegevoegde waarde van elke organisatie.

Het is dus belangrijk om goed te zorgen voor de mensen. Op het gebied van veiligheid is dit in Nederland goed geregeld. Is het niet vanuit interne drive, dan is het wel vanuit wet- of regelgeving. Maar op het gebied van gezondheid en vitaliteit is nog veel te halen.

Vitaliteit

Vitaliteit is energie om te leven. Het gaat over wat er zich allemaal afspeelt in het lichaam en de geest. Termen als geluk, ontwikkeling en ontplooiing komen hier bij kijken. Medewerkers die zich vitaal voelen, gaan met plezier naar hun werk. Als medewerkers zich goed voelen, werken ze ook productiever en verzuimen ze minder.

Gezondheid

Gezondheid gaat over het fysieke en het geestelijke. De definitie die het WHO hanteert luidt:

”Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.”

WHO (1948)

Hierin kun je als werkgever een rol in spelen. Door bijvoorbeeld gezond eten aan te bieden in de kantine, maar ook door medewerkers te stimuleren om te bewegen. Dit zorgt voor een betere fysieke en geestelijke gesteldheid van de werknemers.