Openingstijden: Ma - Vrij: 9:00 - 16:00

Energie efficiency steeds belangijker

Schrijver

MVO Pro

Onderwerp MVO PRO nieuws
Gepubliceerd op

juni 4, 2021

Het efficiënt omgaan met energie wordt steeds belangrijker. Energie efficiency is voortaan de norm, want we willen zo min mogelijk energie verspillen. Een product of dienst is energie- efficiënt als er voor de productie en het gebruik ervan niet meer energie wordt verbruikt dan nodig is. Als een proces minder energie vraagt om hetzelfde doel te bereiken dan wordt het als efficiënt gezien.

Voorbeelden van energie efficiency

Een goed voorbeeld van een energie-efficiënt product is een LED-lamp, die minder energie verbruikt dan een spaar- of gloeilamp om dezelfde hoeveelheid licht te produceren. Een ander voorbeeld van energie efficiency is het isoleren van een woning. Dit zorgt ervoor dat er minder energie nodig is om de woning te verwarmen. Er wordt dus efficiënt met de energie omgegaan.

Toch zijn er ook producten en diensten die lijken energie-efficiënt te zijn, maar die dat eigenlijk helemaal niet zijn. Veel bedrijven en organisaties denken dat ze goed bezig zijn met het plaatsen van zonnepanelen. Echter, zorgt dit niet voor minder energie verbruik indien er geen andere maatregelen worden genomen. Het is veel slimmer om eerst minder energie te verbruiken en dan pas naar maatregelen als zonnepanelen te kijken. Hierdoor zijn er in principe minder zonnepanelen nodig, aangezien er minder energie wordt verbruikt.

Energie efficiency richtlijn

Sinds 2012 is er Europese wetgeving op het gebied van energie efficiency. Deze is vastgelegd in de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Deze richtlijn had tot doel om in 2020 20% minder energie te verbruiken in Europa. Daarnaast moet dit naar 32,5% minder energie verbruik in 2030. De Europese Commissie beoordeelt uiterlijk 31 oktober 2022 of de kerndoelen zijn gehaald.

Door de Europese wetgeving gelden sinds 2012 twee verplichtingen voor bedrijven.

Tijdens de energie-audit moet 90% van de energiestroom van het bedrijf in beeld worden gebracht om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en hier reducerende maatregelen op te treffen.

Begin met energie besparen

Voor bedrijven is het slim om efficiënt met energie om te gaan. Het scheelt geld, maar het zorgt ook voor een duurzaam imago. Beginnen met energie besparen kan met verschillende maatregelen. Per sector or branche kunnen deze maatregelen verschillen. De overheid heeft hiervoor enkele lijsten gemaakt met Erkende maatregelen. Enkele voorbeelden zijn: het isoleren van het dak of het installeren van LED-verlichting. Dit zijn energie-efficiënte maatregelen die zorgen dat er minder energie wordt verbruikt.

Besparen met MVOPro

Wilt u met uw bedrijf ook beginnen met energie besparen of efficiënt omgaan met energie? Dan kan MVOPro u tot dienst zijn. Wij helpen bedrijven met verduurzamen en overstappen op energiezuinige LED-verlichting. Wilt u graag meer weten? Neem gerust contact met ons op via info@mvopro.nl of telefonisch op 040-7600760.