Openingstijden: Ma - Vrij: 9:00 - 16:00
Tot 75% energiekosten besparen met LED               Zonnepanelen binnen 4 jaar terugverdiend             Garantie op zonnepanelen 12 tot 30 jaar 

Ketenverantwoordelijkheid MVO

De Nederlandse overheid heeft internationale afspraken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen onderschreven. In haar beleidsbrief ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont’. De Nederlandse overheid heeft aangegeven dat zij van bedrijven verwacht dat zij internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat betekent dat een bedrijf zich bewust moet zijn van zijn potentiële negatieve effecten op de wereld, rechtstreeks en via zijn keten van leveranciers en afnemers. En dat hij deze MVO-risico’s moet proberen te voorkomen, verminderen en aanpakken. De komende jaren wordt verwacht dat de ketenverantwoordelijkheid op het gebied van MVO belangrijker gaat worden.

Bij dertien Nederlandse sectoren die worden beschreven in het rapport MVO Sector Risico Analyse gaat de overheid een stap verder. Zij stimuleert deze sectoren om afspraken te maken over een gezamenlijke aanpak van MVO-risico’s in de keten door middel van het opstellen van IMVO-convenanten. Het gaat om de volgende sectoren: bouw, chemie, detailhandel, energie, financiële sector, groothandel, hout en papier, land- en tuinbouw, metaal, elektronica, olie en gas, textiel en kleding, en voedingsmiddelen.

Daarnaast houdt maatschappelijk verantwoord ondernemen niet op bij de poort van uw bedrijf. Ook toeleveranciers, onderaannemers en afnemers die betrokken zijn bij de productieketen zouden maatschappelijk verantwoord moeten ondernemen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een handige lijst met tips en tools die kunnen helpen met de ketenverantwoordelijkheid op het gebied van MVO.

Hieronder staat een opsomming van MVO risico’s die kunnen voorkomen in bepaalde sectoren:

Milieu

  • Uitstoot broeikasgassen / luchtverontreiniging (alle sectoren)
  • Water- en bodemverontreiniging (onder andere chemie, metaal, land- en tuinbouw, olie en gas)
  • Waterschaarste (onder andere textiel en kleding, voedingsmiddelen, land- en tuinbouw)

Arbeid

  • Ongezonde en onveilige werkomstandigheden (alle sectoren)
  • Kinderarbeid (o.a. elektronica, textiel, voedingsmiddelen)
  • Vrouwenrechten (onder andere elektronica, metaal, textiel en kleding, voedingsmiddelen, land- en tuinbouw)

Mensenrechten

  • Landroof (onder andere chemie, hout en papier, voedingsmiddelen)
  • Ontnemen (recht op) schone, veilige en gezonde leefomgeving (onder andere bouw, metaal, olie en gas)
  • Uitputting natuurlijke hulpbronnen (onder andere energie, olie en gas)