Openingstijden: Ma - Vrij: 9:00 - 16:00
Tot 75% energiekosten besparen met LED               Zonnepanelen binnen 5 jaar terugverdiend             Garantie op zonnepanelen 12 tot 30 jaar 

MVO Pro

Wil jouw bedrijf maatschappelijk verantwoord ondernemen? Bij MVO Pro verduurzamen we gelijk je bedrijf en zorgen we dat er kosten worden bespaard.

Hoe wij je bedrijf kunnen helpen? Onze belangrijkste dienst is het helpen van bedrijven met het overstappen op LED verlichting. Tevens leggen we zonnepanelen aan en bieden we hulp bij het verkrijgen van een energielabel. Direct energiekosten verminderen? Neem dan contact op!

MVO Pro logo met thema

Wat doet MVO Pro?

MVO Pro heeft verschillende diensten in het kader van MVO. Wij verzorgen energielabels en helpen bedrijven met de informatieplicht. Daarnaast biedt MVO Pro haar klanten de mogelijkheid om kostenneutraal over te stappen naar LED verlichting en vanaf dag één geld over te houden. Je verlichting wordt zorgeloos vervangen door LED verlichting. Tevens hebben wij een energiecollectief voor bestaande en nieuwe klanten, waarbij we samen energie inkopen tegen een laag tarief.

Waarom kiezen voor MVO Pro?

Tot wel 70% besparen op energiekosten? Voortaan met de torenhoge energiekosten is het zeer verstandig om over te gaan op duurzame LED verlichting. Het is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Met LED verlichting wordt er veel geld bespaard op de energierekening ten opzichte van conventionele verlichting. Een ander groot voordeel is dat de onderhoudskosten ook zullen dalen met LED verlichting. Vraag vandaag nog een gratis advies gesprek aan.

De voordelen van MVO Pro op een rijtje

  • Werknemers van bedrijven die aan MVO doen zijn meer betrokken
  • Bedrijven die aan MVO doen zijn aantrekklijker voor nieuw personeel
  • Na verloop van tijd trekken bedrijven die aan MVO doen meer klanten aan
  • MVO heeft een positieve impact op het bestaansrecht van bedrijven
  • MVO is goed voor het imago en de reputatie van een organisatie
  • Het hebben van een MVO-beleid zorgt voor meer innovatie

Er zijn dus genoeg redenen en voordelen waarom je als bedrijf aan MVO moet doen. Het levert nu eenmaal veel op voor bedrijven en het hoort bij deze tijd.

Wil je de betrokkenheid van je medewerkers verhogen?

Betrokken medewerkers zijn essentieel voor iedere organisatie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat organisaties met betrokken medewerkers productiever, innovatiever en winstgevender zijn. Een MVO-beleid kan hierbij helpen en zorgen dat medewerkers meer betrokken zijn met de organisatie. In deze organisaties is er minder ziekteverzuim, is de doorstroom van personeel beduidend lager en vertonen medewerkers minder contraproductief gedrag. Ook de klant profiteert van betrokken medewerkers, zo blijkt uit een groot aantal klanttevredenheidsonderzoeken. Het verhogen van de medewerkersbetrokkenheid is, kortom, voor iedere organisatie cruciaal.

Om de betrokkenheid van medewerkers te verhogen, ontdekken steeds meer organisaties de kracht van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De roep om verantwoord ondernemerschap komt tegenwoordig niet alleen vanuit de politiek, media en consument, maar in toenemende mate vanuit de organisatie zelf. Medewerkers, met name 55-plussers en de jongste generatie op de werkvloer, de zogenaamde Millennials (na 1980 geboren), zien graag dat de organisatie waarvoor ze werken zich in alle opzichten fatsoenlijk gedraagt. Sterker nog, MVO is een middel geworden om talent aan te trekken en te behouden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft dan ook steeds minder te maken met liefdadigheid en steeds meer met de core business van ondernemingen. 

Wat is MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen)?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen ecologische randvoorwaarden (planet); ook wel de 3 p’s genoemd. De pijler profit wordt ook wel eens vervangen door prosperity (welvaart).

Dit houdt in dat bedrijven verantwoordelijkheid (willen) dragen voor maatschappelijke problemen die hiermee verband houden. Het meest bekend zijn luchtvervuiling (CO2 uitstoot) en de daaraan gekoppelde klimaatverandering, Maar ook zaken als vergrijzing en arbeidsomstandigheden vallen hieronder.

Het uitgangspunt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is om de huidige problemen in ieder geval niet te laten verergeren. Daarnaast zijn er ondernemers die zich inzetten voor het actief leveren van een bijdrage aan het verminderen c.q. oplossen van deze problemen. De perceptie dat dat alleen maar geld kost is allang achterhaald, aan een groen hart is prima geld te verdienen. Een goed MVO-beleid kan organisaties juist geld opleveren.

Neem contact op via


of


Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan

    Mvo Pro customer support