Openingstijden: Ma - Vrij: 9:00 - 16:00
Tot 75% energiekosten besparen met LED               Zonnepanelen binnen 4 jaar terugverdiend             Garantie op zonnepanelen 12 tot 30 jaar 

Energiebesparende maatregelen bedrijven

Schrijver

MVO Pro

Onderwerp MVO PRO nieuws
Gepubliceerd op

mei 28, 2021

Volgens de Wet milieubeheer zijn veel bedrijven verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Als een bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgasequivalenten per jaar verbruikt, dan is het bedrijf verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Daarnaast valt het bedrijf dan ook onder de informatieplicht. Sinds 1 juli 2019 moeten bedrijven iedere vier jaar rapporteren welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen. De overheid heeft Erkende Maatregelenlijsten (EML) opgesteld waarin energiebesparende maatregelen staan per branche met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Ook als het verbruik lager is dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas, kan het uit maatschappelijk en financieel oogpunt aantrekkelijk zijn om energiebesparende maatregelen door te voeren. Hierbij draagt u en uw bedrijf bij aan een klimaatneutrale energievoorziening en helpt u met het tegengaan van klimaatverandering. De Rijksoverheid heeft een digitale tool gemaakt die snel een inzicht geeft welke energiebesparingsverplichtingen gelden voor u en uw bedrijf.

Welke maatregelen kan een bedrijf nemen?

De energiebesparende maatregelen die bedrijven kunnen nemen verschillen per sector of branche.

In de agrarische sector zijn de onderstaande maatregelen de top drie maatregelen die kunnen worden genomen:

Voor kantoren staan de maatregelen op het gebied van verlichting bovenaan. Energiezuinige verlichting, zoals LED-lampen, maar ook het schakelen van lampen op sterkte van daglicht of beweging zijn vaak nog niet in bedrijven of instellingen aanwezig.

Bij de industrie zijn weer andere maatregelen relevant. In 2014 heeft de Milieudienst Rijnmond (DCMR) een top 10 gemaakt van de 10 belangrijkste maatregelen in de industrie. Hieronder staat een lijst van deze maatregelen:

Subsidies en regelingen

Voor financiële ondersteuning bij het treffen van energiebesparende maatregelen voor bedrijven zijn verschillende regelingen en subsidies opgezet. Op de website van het RVO is hierover meer informatie beschikbaar.

Hieronder lichten we de belangrijkste subsidies op het gebied van energiebesparing toe:

EIA: de Energie investeringsaftrek is er voor bedrijven die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. U kunt 58% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Daarnaast leveren energiezuinige investeringen u ook een lagere energierekening op. In de Milieulijst en energielijst staan technieken die in aanmerking komen voor fiscale aftrek.

MIA/Vamil: de Milieu-investeringsaftrek is er voor bedrijven die investeren in milieuvriendelijke technieken. Met de MIA kunt u een investeringsaftrek verkrijgen die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. De Vamil biedt u de mogelijkheid om 75 % van de investeringskosten op een door uzelf te bepalen tijdstip af te schrijven.

SDE+: Stimulering Duurzame Energieproductie is er voor bedrijven die hernieuwbare energie (gaan) produceren. De subsidieregeling staat open voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon.

Investeringssubsidie Duurzame Energie: de ISDE is er voor de aanschaf van een biomassaketel, hout-pelletkachel, zonneboiler of warmtepomp.

Meer informatie?

Wilt u graag meer informatie over energiebesparende maatregelen voor bedrijven of de informatieplicht? Neem dan gerust contact met ons op via info@mvopro.nl of telefonisch op 040-7600760. Naast deze activiteiten helpt MVOPro bedrijven met het overstappen op energiezuinige LED-verlichting en verzorgen wij energielabels voor kantoren en bedrijfspanden.