Openingstijden: Ma - Vrij: 9:00 - 16:00
Tot 75% energiekosten besparen met LED               Zonnepanelen binnen 5 jaar terugverdiend             Garantie op zonnepanelen 12 tot 30 jaar 

Energielabel utiliteitsbouw verplicht

Schrijver

MVO Pro

Onderwerp Energielabel
Gepubliceerd op

februari 18, 2019

Energielabel verplicht bij utiliteitsbouw

Sinds 1 januari 2008 is een geldig energielabel verplicht bij verkoop, oplevering of verhuur van utiliteitsgebouwen. Het geldt voor de volgende gebouwen:

Het label is maximaal 10 jaar geldig. Het is dus verstandig om in de gaten te houden wanneer deze verloopt. MVOPro kan helpen bij het verkrijgen van een label

Vanaf 2023 is ieder kantoor in Nederland groter dan 100m2 verplicht om minimaal energielabel C te hebben. 

Maximale boete en handhaving

In de wet is alleen een maximale hoogte voor een bestuurlijke boete opgenomen als u niet voldoet aan deze verplichting. Deze boete is voor rechtspersonen € 20.250 en voor natuurlijke personen € 405. De handhaving is in handen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zij heeft aan alle grote beleggers attenderingsbrieven gestuurd waarin wordt aangekondigd dat vanaf 1 mei 2016 handhavend kan worden opgetreden.

Bij de verkoop, verhuur of oplevering van een utiliteitsgebouw is een energielabel verplicht. Utiliteitsgebouwen zijn bijvoorbeeld kantoren, scholen, winkels en ziekenhuizen.

Het energielabel is verplicht voor zowel bestaande als nieuwe gebouwen. Voor  sommige gebouwen is een label niet nodig, zoals fabriekshallen of beschermde monumenten.

Aanvragen energielabel voor utiliteitsgebouwen

Voor utiliteitsgebouwen verloopt de registratie van het label anders dan voor woningen. Eigenaren ontvangen geen voorlopig label en kunnen dit ook niet online omzetten in een definitief label. De eigenaar schakelt zelf een erkend deskundige in. Deze controleert het gebouw op een aantal kenmerken. De deskundige laat het energielabel registreren.

De Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland (KvINL) biedt een overzicht van bedrijven die gecertificeerd zijn om het energielabel voor gebouwen af te geven.

Bij nieuwe verhuur of verkoop

Bij nieuwe verhuur moet de eigenaar van het gebouw een afschrift van het energielabel aan de nieuwe huurder geven. Bij verkoop ontvangt de koper het energielabel van de vorige eigenaar.

Toezicht energielabel

De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert of er een definitief energielabel is bij de verkoop, verhuur of oplevering van gebouwen.

Zichtbaar ophangen

Overheidsorganisaties in publieke gebouwen van meer dan 250 m2 moeten het label duidelijk zichtbaar voor het publiek ophangen. Bijvoorbeeld naast de receptie of de ingang.

Dit geldt ook voor andere publieke gebouwen vanaf 250 m2 (zoals ziekenhuizen, winkels, supermarkten, restaurants, schouwburgen, banken en hotels).

(bron www.rijksoverheid.nl)