Openingstijden: Ma - Vrij: 9:00 - 16:00

Hoe gaat het met de energielabel-C-verplichting?

Schrijver

MVO Pro

Gepubliceerd op

april 30, 2021

Per 1 januari 2023 moeten bestaande kantoorgebouwen in Nederland minimaal zijn voorzien van energielabel C. Deze energielabel C verplichting komt steeds dichterbij. Ondertussen zijn al veel pandbezitters bezig met het aanvragen van het label en het verduurzamen van het pand, om het C label te verkrijgen.

Ook de gemeenten in Nederland zijn druk bezig om de eigen kantoren te verduurzamen. Gemeenten spelen een cruciale rol in het behalen van deze doelstelling. Zij hebben een voorbeeldfunctie hierin. In gemeente Rotterdam gaat het al de goede kant op. De gemeente voldoet binnen concernhuisvesting met al ongeveer de helft van haar kantoorgebouwen. Deze beschikken allemaal al over energielabel C.

Hoe staat het er verder voor?

Volgens de laatste schatting van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn er ongeveer 65.000 kantoren die moeten voldoen aan de verplichting tot energielabel C. Pas 38% voldoet hier al aan. Bij veel kantoren ontbreekt een energielabel of is die lager dan energielabel C. Voor 2023 moet label C behaald zijn, anders dan mag het gebouw niet meer als kantoor worden gebruikt. Deze regelgeving komt uit het Energieakkoord uit 2013.

Rotterdam voorbeeld voor andere gemeentes

Gemeente Rotterdam heeft al geïnventariseerd om welke panden het gaat en welke maatregelen ze kunnen toepassen. Hierbij kijken ze zelfs verder dan het C label. Ze hebben ook geïnventariseerd welke maatregelen nodig zijn voor label A. De komende jaren voert de gemeente deze uit.

De gemeente Rotterdam heeft zo enkele tips opgesteld voor andere gemeenten en bedrijven die ook graag willen verduurzamen en het label willen verbeteren:

Verduurzamen met MVOPro

Om het energielabel C voor kantoren te bemachtigen is het verstandig om alvast te beginnen met verduurzamen. MVOPro kan hierbij helpen. Wij helpen andere bedrijven met verduurzamen. Dit doen wij o.a. door bedrijven helpen over te stappen op duurzame LED verlichting. Dit is erkende maatregelen die kan helpen om het C label te bemachtigen. Daarnaast verzorgen wij ook energielabels voor bedrijfspanden. Deze kunt u gemakkelijk aanvragen via onze website. Wilt u graag meer weten? Neem gerust contact met ons op via info@mvopro.nl. of telefonisch op 040-7600760.