Openingstijden: Ma - Vrij: 9:00 - 16:00

Kantoren Energielabel C

Schrijver

MVO Pro

Onderwerp Energielabel
Gepubliceerd op

augustus 19, 2020

RVO.nl: 34 procent kantoren voldoet al aan verplichting energielabel C

64 procent van de Nederlandse kantoorgebouwen moet per 1 januari 2023 verplicht over energielabel C beschikken. 34 procent voldoet al aan deze eis. Dat schat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Het aantal kantoren dat voldoet aan deze verplichting neemt nog steeds toe. Voor het merendeel van de kantoren zijn er volgens de overheidsinstelling echter nog stappen te zetten.

Energielabel: A tot en met G

Op basis van de nieuwste cijfers per 1 juli 2020 blijkt dat inmiddels 34 procent van de label C-plichtige kantoren een groen energielabel van C of beter heeft. Daarmee voldoen ze aan de verplichtingen. Een half jaar geleden was dit aandeel nog 32 procent. Daarnaast heeft 12 procent van de kantoren een label D of slechter en dit percentage bleef in het afgelopen half jaar ongewijzigd. Voor de overige 54 procent van de kantoren is nu nog geen energielabel geregistreerd.

In aantallen hebben nu ruim 21.000 label C-plichtige kantoren een groen label (red. A tot en met C) en ruim 7.000 kantoren een rood label (red. D tot en met G). De label C-plichtige kantoren met een rood label of zonder geregistreerd energielabel voldoen nog niet aan de minimale eisen.

Vertraging door coronacrisis?

De lineaire stijging in het aantal groene labels die de afgelopen jaren zichtbaar was, lijkt het laatste half jaar iets af te zwakken. Mogelijk is de coronacrisis volgens RVO.nl van invloed geweest op het aantal labelregistraties voor kantoren. ‘Als in 2023 alle label C-plichtige kantoren een groen label moeten hebben, blijft het in ieder geval belangrijk dat de positieve ontwikkeling zich doorzet en zelfs nog gaat versnellen’, besluit RVO.nl.

MVOPro helpt bij het verduurzamen

MVOPro helpt aan de hand van een heldere inventarisatie van uw huidige situatie in het energieverbruik, hierdoor kunnen wij een goed advies samen stellen. Wij kijken per verbruikersgroep hoe u de kosten maximaal kunt verlagen en geven advies in de juiste producten die geldig zijn voor uw persoonlijke situatie. Daarnaast kunnen wij u ook helpen bij het verkrijgen van een energielabel.