Openingstijden: Ma - Vrij: 9:00 - 16:00

Ledverplichting

Schrijver

MVO Pro

Onderwerp MVO PRO nieuws
Gepubliceerd op

november 14, 2018

GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee en CDA-Kamerlid Agnes Mulder dienden de motie eerder deze week samen in. De motie die over de ledverplichting gaat luidde als volgt: ‘constaterende dat de verplichting van led-verlichting in de dienstensector 0,9 megaton CO2-winst kan opleveren; overwegende dat de aanschaf van ledverlichting door een lagere energierekening zich op termijn terugverdient; verzoekt de regering, bedrijven te verplichten uiterlijk 1 juli 2020 uitsluitend ledverlichting te gebruiken; verzoekt de regering tevens om het goede voorbeeld te stellen door zelf ook over te stappen naar led-verlichting in haar gebouwen en installaties, en gaat over tot de orde van de dag.’

Motie ledverplichting

Staatsrechtelijk gezien kan het kabinet een aangenomen motie naast zich neerleggen, maar gezien de brede steun uit de Tweede Kamer is dit niet heel waarschijnlijk: 95 Kamerleden stemden voor de motie en 55 leden stemden tegen de motie. De tegenstemmers waren afkomstig uit 3 fracties, waarbij wel 1 regeringspartij tegenstemde. Naast de VVD stemden de PVV en het Forum voor Democratie tegen de motie.

Verduurzamen met MVOPro

Ons bedrijf kan uw bedrijf helpen met verduurzamen. Lees hier meer over onze werkwijze. MVOPro zorgt ervoor dat klanten de mogelijkheid hebben kosten-neutraal over te stappen op ledverlichting. Dit kan veel bedrijven helpen indien er een ledverplichting komt. Uiteindelijk zal dit kosten besparen en zorgen dat u en uw bedrijf geld overhouden. Door implementatie van energiezuinige ledverlichting kunnen de energiekosten tot wel 70% dalen. 

(bron ledmagazine)