Openingstijden: Ma - Vrij: 9:00 - 16:00

Pluimveehouder moet energie besparen vanaf 2019

Schrijver

MVO Pro

Onderwerp Duurzaamheid
Gepubliceerd op

september 12, 2018

Energie besparen is verplicht; dat is vastgelegd in de Wet milieubeheer. In 2019 verandert deze wet. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht. 80 procent van de agrarische ondernemers heeft nog niet inzichtelijk waar zij energie kunnen en moeten besparen. Als agrarisch bedrijf moet je vóór 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag melden welke energiebesparende maatregelen er zijn getroffen. Daarna moet het elke vier jaar gemeld worden.

Met de informatieplicht wil de overheid de energiebesparing bij bedrijven versnellen. Bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgasequivalent per jaar verbruiken, moeten alle maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder (rendabele maatregelen) treffen. Een veehouder die niet voldoet aan deze informatieplicht kan mogelijk de milieuvergunning ingetrokken worden, waarschuwt Jan Pijnenburg energiebesparings specialist bij DLV Advies.

Energiescan: 10 tot 35 procent energie besparen

De resultaten van het onderzoek naar energiebesparende maatregelen moet je delen. Rendabele investeringen met een terugverdientijd van korter dan vijf jaar ben je verplicht toe te passen. Deze verplichting levert een kostprijsverlaging van je bedrijf op en komt dus ten goede aan de rentabiliteit. Om de mogelijkheden op het bedrijf in kaart te brengen, adviseert Pijnenburg een energiescan uit te laten voeren. „In de praktijk blijkt dat besparingen van 10 tot 35 procent van het huidige verbruik vaak heel goed haalbaar zijn.”

Vaak kan al veel bespaard worden door de instellingen en omgang met de huidige apparatuur te bekijken en te verbeteren. Samen met de ondernemer kijkt Pijnenburg bij besparingsinvesteringen naar terugverdientijden van 2 tot 5 jaar. Dit kan zijn in zuinigere apparatuur of als laatste mogelijkheid in oplossingen om duurzaam energie op te wekken. Het rendement dat hieruit te halen is, is leidend. Eventuele subsidiemogelijkheden worden dan ook onderzocht.

Energieverbruik met meer dan 25 procent omlaag

Pijnenburg maakte een energiescan op het zeugenbedrijf van Anton en Dorreth Hilhorst uit Soest. Na aanpassing van de aandachtspunten die de energiescan opleverde, zagen Anton en Dorreth meteen resultaat: het verbruik daalde direct met 26 procent. In drie maanden verbruikten ze, omgerekend op jaarbasis, normaal 205.000 kilowattuur en nu 151.640 kilowattuur. Doordat het energiegebruik zichtbaar wordt, ga je er bovendien efficiënter mee om.

(bron pigbusiness.nl)