Openingstijden: Ma - Vrij: 9:00 - 16:00

Privacyverklaring

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. MVOPro heeft haar privacybeleid daarop aangepast. Door gebruik te maken van deze website of een overeenkomst met ons aan te gaan geeft u aan onze privacy statement te accepteren.

MVOPro bv. geldt een separaat privacy statement, dat u hier kunt lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Voor onze dienstverlening verwerkt MVOPro bv. persoonsgegevens (dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon) zoals bijvoorbeeld:

 • contactgegevens, zoals naam, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen);
 • geboortedatum, geslacht;
 • gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs;
 • gegevens over beroep en werkgever;

Verwerkersdoeleinden

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten in het kader van onze dienstverlening:

 • inkoop van energie en energie gerelateerde zaken;
 • energieadvies;
 • bemiddeling in de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van telecommunicatie;
 • bemiddeling in de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van verzekeringen;
 • het beheren van de uit bovenstaande overeenkomsten voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

MVOPro bv verkoopt uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst.

Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Als u een overeenkomst met ons bent aangegaan dan worden uw gegevens zolang bewaard als noodzakelijk is om de overeenkomst goed uit te voeren.

De informatie kan worden opgeslagen op zowel interne als externe systemen, zoals applicaties voor relatiebeheer. Door middel van die systemen hebben onze medewerkers toegang tot deze gegevens en mogen zij die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor MVOPro bv de gegevens verwerkt.

MVOPro bv. baseert haar verwerkingen op de volgende grondslagen:

Uitvoering geven aan de overeenkomst: in het kader van onze dienstverlening en het aangaan van overeenkomsten verzamelen en gebruiken wij de noodzakelijke persoonsgegevens voor het doen van een aanbod, de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.

Nakoming van een wettelijke verplichting: het verwerken van gegevens kan nodig zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Gerechtvaardigd belang

Het verzamelen en gebruik van bepaalde gegevens is nodig om invulling te geven aan gelegitimeerde commerciële belangen, bijvoorbeeld het aanbieden van producten die voor u interessant kunnen zijn of het doen van marktonderzoek om onze producten en dienstverlening te verbeteren. Wanneer wij op deze basis gegevens van u verwerken, zullen wij zorgdragen voor de nodige maatregelen om te voorkomen dat de verwerking een inbreuk vormt op de onder de privacy wetgeving aan u gegeven rechten en vrijheden.

Verstrekken wij de gegevens ook aan anderen?

Wij verstrekken (een groot deel van) uw gegevens ook aan andere partijen, zoals energiemaatschappijen, partners op het gebied van telecom, afvalververwerking, kantoorartikelen, automatiseerders en bedrijven waaraan wij specifieke taken hebben uitbesteed. Wij doen dit alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze taken als tussenpersoon en nemen daarbij maatregelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Verder verstrekken wij uw gegevens niet aan anderen, tenzij wij dit verplicht zijn. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de Belastingdienst, toezichthouders, de politie of justitie.

Beveiligingsniveau

Wij streven ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een data-lek, heeft MVOPro bv een procedure voor het op juiste wijze melden daarvan.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

MVOPro bv bewaart uw gegevens steeds zolang als nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Tevens dient MVOPro bv gegevens te bewaren met het oog op de dossier- en zorgplicht en de bewijspositie en voorts om te voldoen aan wet- en regelgeving. Na afloop van de bewaartermijnen zal MVOPro bv de gegevens verwijderen.

Privacybeleid andere websites

MVOPro bv kan ook links aanbieden naar websites die niet door MVOPro bv worden beheerd. Deze websites worden niet door MVOPro bv. gecontroleerd en MVOPro bv. is niet verantwoordelijk voor het gevoerde privacybeleid of de inhoud van deze externe websites.

Wij maken gebruik van cookies

MVOPro bv maakt bij uw bezoek aan onze website gebruik van cookies. Voor niet geanonimiseerde gegevens vragen wij vooraf akkoord. Met behulp van cookies verzamelen wij informatie over het gebruik van onze diensten. Cookies zijn kleine stukjes informatie die uw browser automatisch opslaat op uw computer. Zo kunnen wij u herkennen bij een volgend bezoek. Cookies worden niet gebruikt om personen te herkennen; ze identificeren alleen computers. Ze kunnen echter wel persoonsgebonden informatie bevatten. Door het gebruik van cookies kunnen wij onze diensten blijven verbeteren en aanpassen aan de wensen van de bezoekers.

Google Analytics

Onze website(s) maakt/maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Leadinfo

We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. “Leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

Gegevens van minderjarigen

Onze websites richten zich niet op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar.

Juistheid van de gegevens

Voor het correct uitvoeren van onze dienstverlening vertrouwen wij op de juistheid van de ons bekende gegevens. U dient ons dan ook te informeren over wijzigingen in uw gegevens.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken:

 • recht op inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens door de MVOPro bv
 • het recht om die gegevens te laten corrigeren, bevriezen en/of te verwijderen, zeker wanneer de verwerking van de gegevens niet langer noodzakelijk is;
 • recht van verzet tegen het gebruik van gegevens voor marketing doeleinden;
 • voorts kunt u ons verzoeken uw gegevens aan een andere partij over te dragen.