Openingstijden: Ma - Vrij: 9:00 - 16:00
Tot 75% energiekosten besparen met LED               Zonnepanelen binnen 5 jaar terugverdiend             Garantie op zonnepanelen 12 tot 30 jaar 

Verduurzamen? Welke regelingen, kansen en verplichtingen zijn er?

Schrijver

MVO Pro

Onderwerp MVO PRO nieuws
Gepubliceerd op

april 5, 2021

Duurzaamheid is een van de belangrijkste onderwerpen van deze tijd. Bedrijven zijn er maar al te druk mee bezig en nog steeds blijft er veel onduidelijk. Welke regelingen, kansen en verplichtingen zijn er voor bedrijven in het kader van verduurzamen?

Welke regelingen zijn er voor bedrijven?

De overheid stimuleert bedrijven te verduurzamen. Dit doen ze op verschillende manieren, maar vooral met subsidies. De bekendste regeling is de SDE++ subsidie, die in 2020 de SDE+ subsidie opvolgde. Naast deze subsidie zijn er ook diverse investeringssubsidies die bedrijven helpen bij het verduurzamen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: de Investerings Subsidie Duurzame Energie voor duurzame warmteopwekking en Versnelde Klimaatinvsteringen in de industrie om investeringen met een lange terugverdientijd mogelijk te maken. Daarnaast zijn er ook enkele fiscale regelingen op het gebied van energiebesparing en verduurzaming van bedrijven. Dit zijn de Energie Investerings Aftrek (EIA) en de Milieu Investerings Aftrek (MIA).

Dit zijn paar voorbeelden, maar er zijn nog veel meer stimuleringsmaatregelen vanuit de overheid. Decentrale overheden zoals de gemeente of provincie hebben vaak ook nog regelingen die ondernemers kunnen helpen.

Welke kansen zijn er op het gebied van verduurzamen voor bedrijven?

Voor bedrijven zijn er vele manieren om te verduurzamen. Het is wel belangrijk om eerst te beginnen met energiebesparing, voordat je als bedrijf zelf energie gaat opwekken met bijv. zonnepanelen of een warmtepomp.

Een van de manieren voor het besparen van energie is het vervangen van de verlichting. Veel bedrijven hebben momenteel nog oude verlichting en deze is vaak niet energiezuinig. Dit kan vrij simpel worden vervangen door energiezuinige LED-verlichting.

Welke verplichtingen gelden er voor bedrijven?

In juni 2019 werd het Klimaatakkoord door de regering gepresenteerd. Het doel van het akkoord is dat Nederland in 2030 49% minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990.

Maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden hebben in het akkoord de maatregelen afgesproken waarmee dit doel moet worden gerealiseerd. Deze maatregelen vormen de basis voor de Klimaatwet die sinds 29 mei 2019 is aangenomen. Ook zonder deze wet is er al wetgeving op het gebied van verduurzamen.

De belangrijkste wetgeving op dit gebied is de Wet Milieubeheer. In het algemeen stelt deze wet dat je met alle activiteiten die je als bedrijf onderneemt het milieu en de natuur zo min mogelijk mag belasten. De uitstoot van stikstof, CO2 en andere broeikasgassen is hierin gereguleerd. Daarnaast gaat het ook over afval en water en het verminderen van energieverbruik in deze wetgeving.

Om te achterhalen welk effect de Wet Milieubeheer heeft op de verduurzaming van jouw organisatie, moet je eerst de volgende vraag beantwoorden:

Verbruikt jouw bedrijf op jaarbasis minimaal 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aan aardgas? Zo ja, dan ben je verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terug verdienen. De overheid wil weten of je deze maatregelen ook daadwerkelijk hebt uitgevoerd en daarom geldt per 1 juli 2019 de Informatieplicht Energiebesparing. Hierop wordt streng gecontroleerd, dus het is belangrijk voor bedrijven om dit te regelen.

Grote ondernemingen met minimaal 250 medewerkers of een jaaromzet van 50 miljoen euro en een balanstotaal van minimaal 43 miljoen moeten elke vier jaar een energiebesparingsonderzoek uitvoeren, de zogenaamde EED energie-audit. Deze audit maakt inzichtelijk waar je als organisatie kan verduurzamen en welke maatregelen je kan nemen.

Hieronder staat een handige flowchart over de verplichtingen voor bedrijven:

Verplichtingen bedrijven verduurzamen