Openingstijden: Ma - Vrij: 9:00 - 16:00

Hoe staat het met de duurzaamheid in Nederland?

Schrijver

MVO Pro

Onderwerp MVO PRO nieuws
Gepubliceerd op

juli 12, 2021

Het begrip duurzaamheid is de laatste jaren niet meer weg te denken uit ons leven. Het woord hoor je dagelijks voorbij komen op de televisie, internet of radio. Maar hoe staat het met duurzaamheid in Nederland?

Duurzaamheid 2020

Vorig jaar kwam in een onderzoek naar buiten dat Nederland op het gebied van duurzame energie ver achterloopt. Nederland liep het verste achter op haar doelstellingen in 2020 en daarnaast wekte Nederland in 2018 de minste duurzame energie op van alle landen in Europa. Zelfs kleine landen als Malta en Luxemburg stonden boven Nederland. Het percentage duurzame energie dat wordt opgewerkt is in de jaren na het onderzoek wel gestegen. In 2019 was het aandeel hernieuwbare energie 8,8 procent van het totale energieverbruik. In 2020 is dit gestegen naar 11,1 procent.

Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord is afgesproken om ernaar te streven dat in 2030 het aandeel hernieuwbare energie 70 procent is van de totale elektriciteitsproductie. Er is dus nog een hoop werk aan de winkel voor Nederland om dit aantal te halen. Daarnaast is ook met de gehele EU afgesproken dat in 2030 minimaal 32 procent van de in EU opgewekte energie duurzaam moet zijn. Er moet nog veel gebeuren om deze doelstellingen te halen. De overheid heeft een mooie site gemaakt om de vooruitgang op het gebied van hernieuwbare energie te volgen.

Duurzaamheid Nederland; welke stappen

Volgens de overheid gebeurt de overgang naar duurzame energie stapsgewijs. Nederland heeft hiervoor 5 belangrijke stappen genoteerd die ze willen zetten:

  1. Zuiniger omgaan met energie.
  2. Geen elektriciteit uit kolen, maar uit zon en wind.
  3. Van warmte uit aardgas naar duurzame warmte, zoals restwarmte, aardwarmte en groene waterstof.
  4. Omwonenden betrekken door ze de kans te bieden om mee te denken over of mede-eigenaar te worden van lokale energieprojecten, zoals windmolen of zonneparken.
  5. Energieprojecten op een slimme manier inpassen in de omgeving en het landschap.

Duurzaamheid bedrijven Nederland

De overheid blijft bedrijven in Nederland helpen bij het verduurzamen. Dit gebeurt met informatie, maar ook met subsidies. Het bedrijfsleven is een belangrijke schakel op weg naar een CO2-vrije energievoorziening.

Enkele voorbeelden van subsidies op het gebied van hernieuwbare energie zijn:

  1. Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++)
  2. Energie-investeringsaftrek (EIA)
  3. Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Naast de subsidies op het gebied van hernieuwbare energie zijn er ook subsidies die juist stimuleren om CO2 uitstoot te verminderen.

Duurzaamheid met MVOPro

Wilt u met uw bedrijf ook graag verduurzamen en helpen aan een beter Nederland? Dan kan MVOPro u helpen. Wij helpen andere bedrijven met verduurzamen door middel van ledverlichting. Veel bedrijven hebben nog verouderde verlichting hangen die niet energiezuinig is, zoals tl-buizen. Wij helpen deze bedrijven met het overstappen op ledverlichting. Dit kan meestal kostenneutraal, waardoor het de ondernemer niet eens geld kost om over te stappen! Wilt u graag meer weten over MVOPro of over onze werkwijze? Neem dan gerust contact met ons op via info@mvopro.nl of telefonisch op 040-7600760.