Openingstijden: Ma - Vrij: 9:00 - 16:00
Tot 75% energiekosten besparen met LED               Zonnepanelen binnen 5 jaar terugverdiend             Garantie op zonnepanelen 12 tot 30 jaar 

Duurzaamheidsdoelen in het regeringsbeleid

Schrijver

MVO Pro

Onderwerp MVO PRO nieuws
Gepubliceerd op

april 27, 2021

Acht grote Nederlandse bedrijven willen graag dat Nederland op internationaal niveau het voortouw neemt op het gebied van duurzaamheid. Onder meer AkzoNobel, DSM en Shell willen graag zien dat de zeventien duurzaamheidsdoelen van de VN worden opgenomen in het nieuwe regeringsbeleid.

Welke duurzaamheidsdoelen zijn dit?

Hieronder staat een opsommingen van alle zeventien duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties:

 1. Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede
 2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw
 3. Gezondheidszorg voor iedereen
 4. Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen
 5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes
 6. Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
 7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen
 8. Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
 9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
 10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen
 11. Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam
 12. Duurzame consumptie en productie
 13. Aanpak klimaatverandering
 14. Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën
 15. Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit
 16. Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen
 17. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

Dutch Sustainble Growth Coalition

De acht bedrijven hebben zich verenigd in de zogenaamde Dutch Sustainble Growth Coalition (DSGC) met oud-premier Jan-Peter Balkenende als voorzitter. Zij willen graag zien dat het nieuwe kabinet de plannen uit het Klimaatakkoord en de Europese Green Deal gaan uitvoeren. Volgens de bedrijven moet de economische groei hand in hand gaan met ecologisch en maatschappelijk rendement.

De zorg ook belangrijk

Naast de aandacht die de bedrijven hebben voor het klimaat en de circulaire economie pleiten ze ook voor een bloeiend leefklimaat. Ze willen graag zien da de overheid en het bedrijfsleven zich meer gaan inspannen voor meer preventieve zorg in plaats van alleen maar het genezen van zieke mensen. Daarbij zou de focus moeten liggen op gezonde leefpatronen en digitale zorg op afstand.

De acht bedrijven denken dat Nederland een belangrijke rol kan spelen op Europees niveau, vanwege het succesvolle Nederlandse vestigings- en investeringsklimaat. Investeren in nieuwe, veelbelovende technologie is daarbij ook nodig.

Duurzaamheid steeds belangrijker

Dat deze acht grote bedrijven het voortouw nemen laat zien dat duurzaamheid bijna niet meer weg te denken is uit het bedrijfsleven. Niet alleen de grote bedrijven moeten verduurzamen, maar ieder bedrijf moet met duurzaamheid rekening gaan houden. MVOPro helpt bedrijven met verduurzamen. Via MVOPro kunnen bedrijven overstappen op duurzame LED verlichting. Wilt u graag meer weten over MVOPro en onze werkwijze? Neem gerust contact met ons op via info@mvopro.nl of telefonisch op 040-7600760.