Openingstijden: Ma - Vrij: 9:00 - 16:00

Duurzame wereld

Schrijver

MVO Pro

Gepubliceerd op

juni 6, 2017

We groeien toe naar een duurzame wereld. Waarom is dat nodig? Hoe gaat die duurzame wereld eruitzien? We zetten de ontwikkelingen voor u op een rij.

Duurzame energiewinning

Duurzame energiewinning wil zeggen dat we er eindeloos mee door kunnen gaan. Duurzame energiebronnen raken nooit op en zijn niet schadelijk voor het milieu. Ze dragen bij aan een duurzame wereld. Belangrijke vormen van duurzame energiewinning zijn:

Hoe dragen zon, wind en water bij aan duurzame energiewinning?

De zon is een energiebron die nooit opraakt. Met zonnepanelen zetten we zonlicht om in stroom. Daarnaast houdt de warmte van de zon de lucht in beweging. Daarom raakt ook windenergie nooit op. En ook rivieren en watervallen blijven dankzij de zon altijd in beweging. Daardoor kunnen we altijd gebruik blijven maken van de energie van waterkrachtcentrales. Het gebruik van dit soort energiewinning draagt bij aan een duurzame wereld.

Hoe draagt biomassa bij aan een duurzame wereld?

Biomassa is alles wat leeft of relatief kort geleden heeft geleefd. Voor duurzame energiewinning is onder meer hout belangrijk. Door dood hout te verbranden en voldoende nieuwe bomen aan te planten, kunnen we eindeloos energie winnen. Bij de verbranding komt wel CO2 vrij, maar dat is niet erg. Precies dezelfde hoeveelheid CO2 hebben de bomen eerst uit de lucht gehaald om van te groeien. Het is dus eigenlijk een kringloop.

Hoe slaan we energie op door te methaniseren?

Methaniseren betekent methaan maken. Methaan (CH4) is het hoofdbestanddeel van aardgas. Bij de verbranding van methaan komt water (H2O) en kooldioxide (CO2) vrij. Het omgekeerde kan ook. Er zijn technieken om van water en kooldioxide weer methaan te maken. Dat proces kost energie (de energie die bij verbranding juist vrijkomt). Stel, op een zomerse dag produceren alle huishoudens samen meer zonnestroom dan nodig is. Dan kunnen we de extra energie gebruiken om extra ‘aardgas’ te maken. Net zo kunnen we windenergie opslaan als het eens wat harder waait dan gemiddeld. Is er op een ander moment juist te weinig energie, dan kunnen we het zelfgemaakte gas weer verbranden.

Hoe draagt kernfusie bij aan duurzame energiewinning?

De huidige kerncentrales zijn niet duurzaam, want ze produceren radioactief afval. Wetenschappers werken aan een nieuw soort kerncentrale. Die wekt energie op door waterstofatomen te laten samensmelten tot helium. Dit heet kernfusie. Eigenlijk is kernfusie hetzelfde proces waar ook de zon op ‘brandt’. Waterstof zit onder meer in water. Daar is op aarde enorm veel van, en er is maar heel weinig van nodig. Verder komt bij kernfusie alleen maar helium vrij. Dat is een heel onschuldig gas. Ondanks dat er veel kritiek is op kernenergie, is kernfusie dus een zeer duurzame manier om energie te winnen.

Hoe draagt bodemwarmte bij aan een duurzame wereld?

Al sinds onze planeet ontstond, produceert hij van binnenuit warmte. Dat proces gaat nog altijd door. Bovendien warmt de zon de buitenste laag van de aarde op. Die warmte kunnen we gebruiken, bijvoorbeeld om kassen te verwarmen. Dat gebeurt nu al. Bedrijven pompen warm water omhoog en koud water omlaag. Uiteindelijk koelt dat koude water de bron iets af. Dan is het tijd om een warmwaterbron een eindje verderop aan te spreken. De eerste bron komt daarna vanzelf weer op temperatuur.

Geen duurzame energiewinning met fossiele brandstoffen

Met fossiele brandstoffen bedoelen we onder meer aardolie, aardgas en steenkool. Het zijn vergane planten- en dierenresten die miljoenen jaren in de grond gezeten hebben. Ze bestaan voor een groot deel uit koolstof. Bij de verbranding ervan komt die koolstof als CO2 terug in de lucht. Dat is slecht voor het klimaat. MVOPro helpt uw bedrijf bij het verduurzamen.

De uitstoot van CO2 is een groot probleem, maar de fossiele brandstoffen zorgen voor nog meer nadelen: