Openingstijden: Ma - Vrij: 9:00 - 16:00

Energiebesparingsplicht bedrijven

Schrijver

MVO Pro

Onderwerp MVO PRO nieuws
Gepubliceerd op

oktober 22, 2021

Sinds 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit milieubeheer de officiële benaming voor Nederlandse Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. Voorheen werd dit binnen de overheid Barim genoemd. Binnen het Activiteitenbesluit milieubeheer bestaat de energiebesparingsplicht voor bedrijven. Deze verplicht bedrijven en instellingen alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dit geldt voor instellingen en bedrijven (Wet milieubeheer-inrichtingen) die per jaar vanaf 50.000 kWh of 25.000 maardgas of een equivalent daarvan verbruiken.

Hoe werkt de energiebesparingsplicht?

De energiebesparingsplicht is op verschillende manieren in te vullen voor bedrijven. Hieronder staan de drie mogelijkheden die bedrijven hebben:

Energiebesparingsplicht bedrijven: hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie is geen energiebesparende maatregel. Het toepassen van zonne- of windenergie telt dus niet als erkende maatregel. Bij energiebesparing gaat het namelijk over het voorkomen of verminderen van energieverbruik. Enkele voorbeelden van energiebesparende technieken zijn: led verlichting of isoleren van het bedrijfsgebouw. Het is belangrijk dat de maatregel het verbruik van gas of elektriciteit doet verminderen.

Informatieplicht

Sinds 1 juli 2019 moeten bedrijven ook rapporteren welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd. Dit moet via het eLoket van het RVO. Het niet nakomen van de informatieplicht heeft gevolgen voor een bedrijf. Eerst zal het bevoegd gezag contact opnemen en aangeven dat het bedrijf nog niet voldoet aan deze verplichting. Indien het bedrijf daarna nog steeds niet aan de informatieplicht/energiebesparingsplicht voldoet, dan volgt er een boete.

Energiebesparingsplicht bedrijven met MVOPro

MVOPro helpt bedrijven en instellingen met verduurzamen. We helpen ondernemers en bedrijven met de informatieplicht en de energiebesparingsplicht. Wij sturen een inspecteur naar uw locatie en die neemt samen met u het gebouw door. Hierna analyseren, controleren en verwerken wij uw gegevens en dienen wij het rapport in bij het RVO. Tot slot ontvangt u van ons het rapport en het certificaat waarmee u heeft voldaan aan de informatieplicht. Wilt u meer hierover weten? Neem dan gerust contact met ons op via de e-mail op info@mvopro.nl of telefonisch op 040-7600760.