Openingstijden: Ma - Vrij: 9:00 - 16:00

Invoering CO2-heffing industrie

Schrijver

MVO Pro

Onderwerp MVO PRO nieuws
Gepubliceerd op

mei 7, 2021

Per 2021 is er een CO2-heffing ingevoerd voor bedrijven in de industrie. Hiermee wil het kabinet realiseren dat bedrijven duurzamer worden en dat de CO2-uitstoot structureel daalt. De CO2-heffing was een van de afspraken die het voormalige kabinet heeft gemaakt in het Klimaatakkoord.

Bedrijven in de industrie met een hoge uitstoot betalen hierdoor straks meer belasting over het deel wat ze teveel uitstoten. De overheid probeert hiermee ook bedrijven te stimuleren om bij hun investering meer rekening te houden met de gevolgen van de CO2-uitstoot voor de mens en het milieu. De CO2-heffing is onderdeel van een breed maatregelenpakket om de CO2-uitstoot in Nederland te verminderen en bedrijven te stimuleren om te investeren in de verduurzaming van Nederland.

Kritiek op de CO2-heffing

Toch is er ook kritiek op de CO2-heffing voor de industrie. De organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is kritisch op het Nederlandse beleid. Grote bedrijven die veel energie verbruiken, krijgen vaak hoge kortingen op de energiebelasting en worden ontzien bij het belasten van de CO2-uitstoot. Volgens de OESO zorgt dat voor een onevenwichtige verdeling tussen de belasting voor grote en kleine bedrijven.

Volgens de internationale organisatie zou het huidige beleid de snelheid vertragen waarmee Nederland de CO2-uitstoot kan verminderen. Dit schrijft de OESO in een rapport over het klimaatbeleid voor de industrie in Nederland.

Ontheffingen en belasting

Sinds dit jaar kent Nederland de CO2-heffing, maar tegelijkertijd worden ook massaal ontheffingen uitgedeeld aan bedrijven die heel veel CO2 uitstoten. Deze ontheffingen zijn er om de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven te beschermen.

Andere Europese landen geven ook deze ontheffingen, maar de OESO constateert dat Nederland alleen kijkt naar het energieverbruik. Zo kijkt Nederland niet of de korting echt nodig is om de concurrentiepositie van het bedrijf te beschermen.

Dit zorgt volgens de OESO dat de zware industrie de minste kosten heeft, maar wel het meeste uit de subsidiepot kan halen. Kleinere bedrijven die minder gemakkelijk gebruik kunnen maken van subsidies betalen hierdoor in verhouding meer belasting.

Voorkeursbehandeling

In het rapport van de OESO staat ook dat de voorkeursbehandeling voor energiegrootverbruikers inefficiënt is voor de vermindering van de CO2-uitstoot. De veranderingen vinden volgens de OESO niet plaats op de plaats waar ze het meeste effect hebben.

De organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling wil daarom graag zien dat de uitzonderingsposities in de energie- en CO2-belasting worden afgebouwd.

CO2 verminderen door verduurzaming

Door de invoering van de CO2-heffing is het voor bedrijven nog belangrijker om te beginnen met verduurzamen en de CO2-uitstoot te verminderen. Dit kan gelukkig op verschillende manieren. Een van deze manieren is door de bedrijfsverlichting te vervangen in energiezuinige LED-verlichting. Deze energiezuinige verlichting reduceert gemiddeld het stroomgebruik en de CO2-uitstoot met 70%. Wij bij MVOPro helpen bedrijven met het maken van deze overstap. Wilt u graag meer weten over verduurzamen of het overstappen op LED-verlichting? Neem gerust contact met ons op via info@mvopro.nl of telefonisch op 040-7600760.