Openingstijden: Ma - Vrij: 9:00 - 16:00

MKB verplichting

Schrijver

MVO Pro

Onderwerp MVO PRO nieuws
Gepubliceerd op

februari 18, 2019

De maatregel moet helpen de doelstelling te realiseren van een jaarlijkse energiebesparing van 100 petajoule, zoals die is afgesproken in het Energieakkoord. Dat doel is volgens de borgingscommissie haalbaar, mits afspraken over de wet milieubeheer strenger worden nageleefd. Dat zou een goed deel van laatste ontbrekende 25 petajoule opleveren.

De wet milieubeheer bestaat al 25 jaar en bepaalt dat bedrijven verplicht zijn om besparingsmaatregelen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend uit te voeren. Hoewel het vaak om simpele maatregelen als het inschroeven van ledlampen gaat, komt daar in de praktijk weinig van terecht. Veel bedrijven weten niet van het bestaan van de wet, terwijl gemeenten niet handhaven. Dit terwijl in het Energieakkoord uit 2013 werd afgesproken dat via handhaving van deze wet een forse besparing van co2 gerealiseerd kon worden.

Om daar verandering in aan te brengen, willen de partijen achter het akkoord nu een ’omgekeerde bewijslast’ invoeren in de naleving van de wet milieubeheer, zo schrijft de SER in een verklaring. Volgens MKB Nederland valt de bureaucratie echter mee en gaat het om een simpel digitaal systeem, waarin ondernemers zelf kunnen aangeven welke energiebesparingen ze hebben genomen. Ze worden daarbij geholpen door lijsten die per sector aangeven welke besparingen er binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Bedrijven die niet melden, kunnen bezoek van de inspectie verwachten.

Doelstellingen Energieakkoord haalbaar

Volgens Ed Nijpels voorzitter van de borgingscommissie verdienen bedrijven samen €400 miljoen als ze voldoen aan de wet milieubeheer. „Energiebesparing blijft een feest voor de portemonnee. Dit zijn allemaal maatregelen die een bedrijf binnen vijf jaar terugverdient.”

Een tweede maatregel die de commissie neemt, is dat het actief gaat ingrijpen waar gesteggel tussen Rijk en provincie ervoor zorgt dat windmolenprojecten op land vertraging oplopen. Nijpels gaat alle projecten zelf driemaandelijks monitoren en zal zelf het Rijk of via de minister de provincies aanspreken, zegt hij. Als de maatregelen worden doorgevoerd, zijn volgens hem de doelstellingen van 14% duurzame energie in 2020 en 16% in 2023 daadwerkelijk haalbaar. „In 2023 zouden we uitkomen op een reductie van 17,3%.”

Minister Wiebes (Economische Zaken) zegt ’heel blij’te zijn ’dat de doelen van het Energieakkoord weer binnen bereik komen’. „Dat hebben we ook wel nodig, want het Klimaatakkoord bouwt hier op voort. Alle inzet is nodig, want eenvoudig wordt het niet.”

De doelstelling van een 49% reductie van co2 uitstoot waar het huidige kabinet afspraken over wil maken in een nieuw klimaat en energieakkoord, betekent volgens Nijpels ’niet misselijk, gezien de ervaringen die ik heb’. „Niemand zal van de gevolgen van de energietransitie worden gevrijwaard.